Inicio » Departamento de Electrónica e Computación » Dra. Eva Cernadas García
Docencia en Grao
Informática para Científicos do Grao en Física
Informática, 1º Matemáticas
Informática (prácticas) do Grao en EQ (cursos 2010-2012)
Docencia en Terceiro Ciclo
TADSI (Universidade de Vigo). Cursos:
- Recuperación de información basada en contenido
- Procesamiento de imágenes
Dra. Eva Cernadas

E-mail

Profesor Titular de Universidade
Departamento de Electrónica e Computación
Área de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial
Colaboradores

Laboratorio de Informática Aplicada (Universidade de Vigo) Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC)


Docencia antiga na Universidade de Vigo
Deseño do Software
Sistemas de tempo real
Teoría de Autómatas e Linguaxes Formais
Métodos de Clasificación
Recuperación de información basada no contido
Procesamento de imaxes